Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Mehmet Tevfik Türel
18 Nisan 2015 Cumartesi
 
 
Belediye'nin Yetki ve Görevleri
Yetki Alanı
  İlçe Belediye Başkanlıkları
Meclis Toplantıları
  Gündemler
  Kararlar
  Meclis Üyeleri
  Meclis Komisyonları
  Canlı Yayın
  Önceki Meclis Toplantıları
  Haziran 2014 Meclis Toplantısı
  Ağustos 2014 Meclis Toplantısı
  Eylül 2014 Meclis Toplantısı
  Ekim 2014 Meclis Toplantısı
  Kasım 2014 Meclis Toplantısı
  Kasım 2014 Meclisi Devam Toplantısı
  Aralık 2014 Meclisi Toplantısı
  Ocak 2015 Meclisi Toplantısı
  Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı
  Şubat 2015 Meclisi Toplantısı
  MART 2015 Meclisi Toplantısı
  2015 Mart Ayı Devam Meclisi Toplantısı
  Mart Ayı Meclisi Kararları ve Oylama Raporları
  NİSAN 2015 Meclis Toplantısı
  NİSAN 2015 Meclisi Devam Toplantısı
Encümen
ASAT
Birimler
Belediye Şirketleri
Belediye'nin Tarihçesi
  Eski Başkanlar
Etik Komisyonu
  Yönetmelik
  Etik Sözleşmesi
 
KURUMSAL  »  Birimler
     
Birimler
Yeni Sayfa 1
AYKOME Şube Müdürlüğü
 
Genel Tanıtım
Birim Haberleri
Birim Duyuruları
Mevzuat
Başvuru Rehberi
İş Süreçleri
Sık Sorulan Sorular
Fotoğraf Galerisi
Broşürler
 
Aykome Kazı İhbar
Diğer Birimler :
Yeni Sayfa 1
İletişim Bilgileri
Adres : Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA
Telefon : (0 242) 249 52 35
Faks : (0 242) 249 52 93
Birim Yöneticisi : Mehmet Eren GÜL (Şube Müdür V.)
Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediye Başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, AYKOME toplantılarını düzenlemek kararların alınmasını sağlamak ve sekretarya görevini yürütmek,

b) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Büyükşehir dahilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirmek,

c) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlamak, kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa almak,

ç) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için “Alt Yapı Yatırım Hesabı” adı altında bir hesap oluşturmak ve hesabın çalışmasını sağlamak,

d) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek,

e) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut altyapı tesislerinin uygun hale getirilmesini sağlamak,

f) Kazı yapılacak tarihleri tespit ederek Kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için Büyükşehir Belediye Başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki vermek,

g) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı vererek buna ilişkin bedeli belirlemek,

ğ) AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirlemek,

h) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapmak,

ı) Kazı ruhsatları Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Müdürlüğünce verilir. Altyapı çalışmaları ruhsatta belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, ruhsatta belirtilen şartlar ile AYKOME Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilmesini sağlamak, ruhsattaki tarih, şartlar

ve AYKOME yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazılar için AYKOME müeyyideleri ile ilgili maddelerindeki yaptırımları uygulamak,

i) Uygulamanın denetlenmesinde yetki AYKOME Şube Müdürlüğüne aittir.

Bağlı Birimler
 
  © Copyright 2014 - Antalya Büyükşehir Belediyesi